A gdyby tak sobie poistnieć
[spotkanie w muzeum]

19.06, g. 15:00 ➸ warsztaty dla dorosłych

…na takiej samej zasadzie, na jakiej istnieją dzieła sztuki?
Premierowe warsztaty performansu w ramach cyklu „Czwarta ściana”. Prowadzenie: Justyna Oleksy.

„Poszukamy sposobów na to istnienie – istnienie ciała i ludzkiej energii w statycznej z natury przestrzeni galerii sztuki. Czy będzie to istnienie wobec, na przekór, ponad, pomimo, obok – obrazów i rzeźb?” – Justyna Oleksy.

Performance przy abakanach

Warsztaty z nowego cyklu „Czwarta ściana” będą spotkaniami z materią teatralną, merytorycznym wglądem w poszczególne fragmenty wystawy i zaproszeniem do własnych i wspólnych poszukiwań performatywnej obecności w gościnnych dla eksperymentów przestrzeniach Pawilonu Czterech Kopuł.

Kameralne spotkanie dla maks. 15 osób (z zachowaniem reżimu sanitarnego) w przestrzeni Pawilonu Czterech Kopuł.
Wydarzenie płatne – bilety w cenie 7 zł do nabycia w kasie muzeum. Zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja.pawilon@mnwr.pl lub 71 712 71 81.
Z uwagi na zmienną sytuację związaną z pandemią wydarzenie może zostać przeniesione na inny termin.

 

print